23. redna seja občinskega sveta Občine Loška dolina

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) sklicuje župan občine Loška dolina 23. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 17. decembra 2009 ob 17. uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Datum: 09.12.2009

Dnevni red:1. Potrditev zapisnika 22. redne seje z dne 24.9.20092. Pregled realizacije sklepov3. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Loška dolina4. Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo na smučišču »Ulaka«5. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« - skrajšan postopek6. Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2010 – predstavitev proračunaProračun Občine Loška dolina za leto 2010Splošni delPosebni delNačrt razvojnih programov7. Pobude in vprašanjaŽupan Občine Loška dolinaJanez Sterle