21. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99) sklicuje župan občine Loška dolina 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 18. junija 2009 ob 19. uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

Datum: 11.06.2009

z naslednjim dnevnim redom:1. Potrditev zapisnika 20. redne seje, z dne 21.05.20092. Pregled realizacije sklepov3. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta občine Loška dolinaPriloge4. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Loška dolina za leto 20085. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Loška dolina (hitri postopek)Priloga 1: odlokPriloga 2: dopis MG6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Loška dolina (skrajšan postopek)Priloga 1: kartaPriloga 2: odlok - stariPriloga 3: predlog novega odloka7. Razprava o urejenosti občine Loška dolina8. Pobude in vprašanjaOdgovor na pobudo - igralaŽupan Občine Loška dolinaJanez Sterle