Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine v Občini Loška dolina za leto 2022

Občina Loška dolina objavlja Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine v Občini Loška dolina za leto 2022.

Datum: 07.04.2022

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ( Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2022 (Uradno glasilo Občine Loška dolina, Obrh št. 164)  Občina Loška dolina razpisuje

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine v Občini Loška dolina za leto 2022

 

Besedilo javnega razpisa 

 

DOKUMENTACIJA:

 

Prijavni obrazec - vloga

Pogodba

Zahtevek za izplačilo 

Končno poročilo o porabi sredstev