Javni razpis o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022

Javni razpis o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022.

Datum: 07.04.2022

Na podlagi sprejetega proračuna Občine Loška dolina za leto 2022 (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 164 z dne 25.03.2022), Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 133 z dne 08.03.2021), Sklepa o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2022 (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 161 z dne 11.02.2022), Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Finančne spodbude za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Loška dolina« (št. priglasitve: M001-5880165-2022 z dne 09.03.2022)  občina Loška dolina objavlja 

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu  2022

 

Javni razpis 

Razpisna dokumentacija 

 

Prejemniki sredstev