Javno naročilo - Obnova vodovoda in rekonstrukcija ceste Lož - Podlož

Občina Loška dolina obvešča, da je bilo 13.07.2021 na Portalu javnih naročil pod številko JN004753/2021-B01 objavljeno javno naročilo »OBNOVA VODOVODA IN REKONSTRUKCIJA CESTE LOŽ - PODLOŽ«.

Datum: 14.07.2021

Povezava na poratal Javnih naročil:

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=406167

 

Navodila za uporabo aplikacije eJN2

 

DOKUMENTACIJA:

Razpisna dokumentacija

Pregledna situacija

Karakteristični prerez - cesta

Karakteristični profil - načrt vodovoda

Tehnično poročilo PZI - obnova vodovoda

Tehnično poročilo - rekonstrukcija lokalne ceste