JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV NA OBMOČJU NASELBINSKE ALI VRTNOARHITEKTURNE DEDIŠČINE, KI JIH BO V LETU 2021 SOFINANCIRALA RS IZ PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA KULTURO (JP-PAR-2021)

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV NA OBMOČJU NASELBINSKE ALI VRTNOARHITEKTURNE DEDIŠČINE, KI JIH BO V LETU 2021 SOFINANCIRALA RS IZ PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA KULTURO (JP-PAR-2021)

Datum: 17.03.2021

 

Ministrstvo za kulturo je na svojih spletnih straneh objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine (JP-PAR-2021), v okviru katerega je na voljo okvirno 115.579,00€.  

 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

·         kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,

·         kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

 

Namen javnega poziva  je med drugim namenjen tudi sofinanciranju predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne ob urejanju ali prenovi javnih površin na območjih naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, s ciljem delne razbremenitve investicij v revitalizacijo starih naselbinskih središč.

 

Na javni poziv se lahko prijavijo :

·         investitorji vzdrževanja in obnove objekta

·         investitorji ureditve ali obnove javne površine

 

Višina sofinanciranja:

·         investitorji vzdrževanja in obnove objekta -> 100% upravičenih stroškov, vendar do največ 4.000,00€ z vključenim DDV.

·         investitorji ureditve ali obnove javne površine -> 100% upravičenih stroškov, vendar do največ 9.000,00€ z vključenim DDV.

 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021 oz. v rokih ki jih določa ZIPRS2122.

 

Javni poziv je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. 5. 2021.

 

Dokumentacija:

·         Besedilo javnega poziva

·         Prijavni obrazec

·         Soglasje solastnika

·         Vloga za izdajo KVS za raziskavo

·         Vzorec pogodbe

·         Izjava 1

·         Izjava 2

·         Izjava 3

 

 

Za več informacij se lahko obrnete na gospo Brigito Petek na telefonsko številko 01/400 79 42 ali na elektronski naslov  brigita.petek@gov.si.