Javno naročilo - Gradnja večnamenske športne dvorane

Občina Loška dolina obvešča, da je na Portalu javnih naročil pod številko JN007764/2018-B01 objavljeno javno naročilo za »Gradnja večnamenske športne dvorane«.

Datum: 09.11.2018

Povezava na Portal javnih naročil:

http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=282624

 

I. PZI  projektna dokumentacija

0 VODILNA MAPA

PZI_VODILNA MAPA_VSD-Stari-trg-pri-Lozu.doc

 

1 MAPA ARHITEKTURE

- GRAFIČNI DEL

00_RISBE_PZI_RUSITVE_VSD.pdf

01_RISBE_PZI_TLORISI_VSD.pdf

02_RISBE_PZI_PREREZI_VSD.pdf

03_RISBE_PZI_FASADE_VSD.pdf

04_RISBE_PZI_SHEME_VSD.pdf

05_RISBE_PZI_DETAJLI_VSD.pdf

06_RISBE_PZI_ZUNANJA UREDITEV_VSD.pdf

 

- TEKSTUALNI DEL

1_PZI_VSD_tehnicno-porocilo.pdf

2_PZI_VSD_sestave_Arhitektura.pdf

3_PZI_VSD_sestave_Zunanja-ureditev.pdf

 

3-1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

3.1_OPAŽNI.pdf

3.2_ARMATURNI.pdf

3.3_JEKLO_LES.pdf

 

3-2 NAČRT ZUN IN PROM UREDITVE

- TEKST

PZI_OSNOVNO_Od1.pdf

TEHNIČNO_Od1.pdf

- RISBE

3.2.5.1.2_Pregledna.pdf

3.2.5.2_Gradb Prom sit.pdf

3.2.5.3_Karakter.pdf

3.2.5.4_Prerezi.pdf

3.2.5.5_Zakol sit.pdf

3.2.5.6_Viš sit.pdf

3.2.5.7_D prom znak.pdf

3.2.5.7_D robnik.pdf

 

3-3 NAČRT FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE

- VODILNA MAPA

1552_CRP_1600-33_5_6.pdf

1552_CRP_1600-33_5_7.pdf

1552_K_PZI_kanal_TP.pdf

1552_stari_trg_20_9_2013-100.pdf

1552_stari_trg_20_9_2013-250.pdf

1552_stari_trg_20_9_2013-DETAJL_JASEK_4.pdf

1552_stari_trg_20_9_2013-VZD.pdf

1552_stari_trg_20_9_2013-VZD_O-1.pdf

1552_stari_trg_pregledna-5000.pdf

1552_stari_trg-kanal-popis.pdf

1552_stari-trg-kanal-detajli.pdf

DETAJL__polaganje_PREBOJ.pdf

DETAJL_JASEK_5.pdf

 

3-3 NAČRT VODOVODA

3.4.5.1_Situacija_vodovod.pdf

3.4.5.2_VZDOLZNI_javni_vodovod-V1.pdf

3.4.5.3_VZDOLZNI_Prikljucek_in_vodovod-A.pdf

3.4.5.4_Vodomerni-jasek_ARMATURNI_nacrt.pdf

1552_Ostali-DETAJLI_A4.pdf.pdf

Detajl-5_Zunanji-vodomerni-jasek.pdf

 

4 NAČRT NN PRIKLJUČKA

13-012-06 NN Športna dvorana Loška dolina PZI-U.pdf

 

4-1 NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ

20180604 Športna dvorana Loška dolina V3 - zvezek 1.pdf

S1.pdf

T1.1.pdf

T1.pdf

T2.1.pdf

T2.pdf

T3.1.pdf

T3.pdf

T4.1.pdf

T4.pdf

T5.pdf

T6.pdf

T7.pdf

T8.pdf

T9.pdf

T10.pdf

T11.pdf

T12.pdf

T13.pdf

T14.pdf

T15.pdf

T16.pdf

 

5 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ

- GRAFIČNI DEL

ŠD Loška dolina-hvac-PZI-9.4.2018-HVAC.OSTREŠJE.pdf

ŠD Loška dolina-hvac-PZI-9.4.2018-HVAC.-PRITLIČJE.pdf

ŠD Loška dolina-hvac-PZI-9.4.2018-HVAC-1.NADSTROPJE.pdf

ŠD Loška dolina-hvac-PZI-9.4.2018-HVAC-GALERIJA.pdf

ŠD Loška dolina-OGHL-PZI-12.4.2018-OGR.1.nadstropje.pdf

ŠD Loška dolina-OGHL-PZI-12.4.2018-OGR.detajl.pdf

ŠD Loška dolina-OGHL-PZI-12.4.2018-OGR.galerija.pdf

ŠD Loška dolina-OGHL-PZI-12.4.2018-OGR.pritličje.pdf

ŠD Loška dolina-OGHL-PZI-12.4.2018-OGR.shema.pdf

ŠD loška dolina-Shema klimatov-april 2018.pdf

ŠD loška dolina-Shema ogr in hlaj klimatov-april 2018.pdf

ŠD loška dolina-Shema toplotne postaje-avgust 2017-Model.PDF

ŠD Loška dolina-Situacija-PZI-avgust 2017-SIT.pdf

ŠD Loška dolina-VOKA--PZI-avgust 2017-sheme.pdf

ŠD Loška dolina-VOKA--PZI-avgust 2017-tloris 1.nadstropja.PDF

ŠD Loška dolina-VOKA--PZI-avgust 2017-tloris pritličja.pdf

 

- TEKSTUALNI DEL

ŠD Loška dolina-SI dokumentacija PZI april 2018 print.PDF

 

9 NOTRANJA OPREMA

- NAČRT NOTRANJE IN ŠPORTNE OPREME

00_TEKST_PZI_NOTRANJA OPREMA_VSD.pdf

01_RISBE_TLORISI_PREREZI_VSD.pdf

02_RISBE_PZI_SHEME_VSD_Sh.1-17 (Sheme notranje opreme).PDF

03_RISBE_PZI_SHEME_VSD_Sh.K.1-11 (Katalog notranje opreme).PDF

04_RISBE_PZI_SHEME_VSD_Sh.D.1-16 (Sheme drobne in sanitarne opreme).PDF

05_RISBE_PZI_SHEME_VSD_Sh.so.1-18 (Sheme sportne opreme).PDF

 

- NAČRT VIZUALNIH KOMUNIKACIJ

9_NOTRANJA-OPREMA_Nacrt-vizualnih-komunikacij.pdf

 

- NAČRT GOSTINSKE TEHNOLOGIJE

GOSTINSKA TEHNOLOGIJA _VSD.pdf

 

ELABORAT - 1 ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI

06-PRO-01-LOSKA DOLINA-PGD.pdf

TLORISI-prerezi-situacija-Model.pdf

 

ELABORAT - 5 GEOLOŠKO GEOTEHNIČNI ELABORAT

2013_075_01_OLoskaDolina_SD_STLozu_gm_celotna.pdf

 

VIDNI BETONI ZAHTEVE

1_PZI_VSD_vidni betoni.pdf

 

 

II. PGD PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 

0 VODILNA MAPA

DRSC-promet014.pdf

elektro-projektni-pogoji017.pdf

elektro-soglasje029.pdf

PGD_VODILNA MAPA_Dvorana_Loska-dolina.pdf

pogoji_ZVKDS.pdf

soglasje_JP-Cerknica.pdf

soglasje_obcina-LD-promet.pdf

soglasje_ZVKDS.pdf

soglasje-DRSC.pdf

Telekom-projektni-pogoji015.pdf

vodilna mapa tlorisi.pdf

 

1 ARHITEKTURA

1_PGD_tehnicno-porocilo_VSD.pdf

2_PGD_sestave_VSD.pdf

3_PGD_tabela_povrsin_VSD.pdf

PREREZI_FASADE.pdf

SITUACIJA.pdf

TLORISI.pdf

 

3-2 ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

GRADBENA_Loška dolina.pdf

KARAKTER_ Loška dolina.pdf

PGD_prve strani.pdf

PROMETNA_Loška dolina.pdf

Tehnično poročilo.pdf

 

3 PGD GRADBENE KONSTRUKCIJE ŠPORTNA DVORANA

PGD-GRADBENE KONSTRUKCIJE SPORTNA DVORANA.pdf

 

3-3 KANALIZACIJA

1552_K_PGD_kanal.pdf

1552_stari_trg_18_7_2013-100.pdf

1552_stari_trg_18_7_2013-250.pdf

1552_stari_trg_18_7_2013-VZD.pdf

 

4-1 ELEKTROINSTALACIJE

Elektrinstalacije.pdf

 

4-2 NN PRIKLJUČEK

NN-prikljucek.pdf

 

5 STROJNE INSTALACIJE

dokumentacija PGD.pdf

HVAC-1.pdf

HVAC-2.pdf

HVAC-3.pdf

KA-4.pdf

OG-1.pdf

OG-2.pdf

OG-3.pdf

S-1.pdf

VO-3.pdf

VOKA-1.pdf

VOKA-2.pdf

 

ELABORAT 1 SPV

SPV_06-PRO-01-LOSKA DOLINA-PGD.pdf

SPV_TLORISI-prerezi-situacija-Model.pdf

 

ELABORAT 2 GF

Telovadnica-pgd-GFelaborat-Elaborat.pdf

Telovadnica-pgd-GFelaborat-Energetska izkaznica (informativno).pdf

Telovadnica-pgd-GFelaborat-izkaz.pdf

Telovadnica-pgd-GFelaborat-priloga1-a3 format.pdf

Telovadnica-pgd-GFelaborat-priloga2-a3 format.pdf

Telovadnica-pgd-GFelaborat-priloga3-a3 format.pdf

 

ELABORAT 3 HRUP

Elaborat-3-hrup.pdf

 

ELABORAT GEOMEHANSKO

Elaborat-5-Geomehansko.pdf

 

VODOVOD

Situacija.pdf

Vzdolzni-profil-V1.pdf

Vzdolzni-profil-HP-1.pdf

V_Tekst_PGD.pdf

Detajl-5_VODOMERNI-JASEK.pdf

Detajli-sheme.pdf

 

Gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje - podaljšanje