Javno naročilo \"Gradnja večnamenske športne dvorane\"

Občina Loška dolina obvešča, da je na Portalu javnih naročil pod številko JN003825/2018-B01 objavljeno javno naročilo za »Gradnja večnamenske športne dvorane«.

Datum: 13.06.2018

Povezava na Portal javnih naročil:

    http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=260051

 

PZI projektna dokumentacija

0 VODILNA MAPA

PZI_VODILNA MAPA_VSD-Stari-trg-pri-Lozu.pdf

1 MAPA ARHITEKTURE

- GRAFIČNI DEL

00_RISBE_PZI_RUSITVE_VSD.pdf

01_RISBE_PZI_TLORISI_VSD.pdf

02_RISBE_PZI_PREREZI_VSD.pdf

03_RISBE_PZI_FASADE_VSD.pdf

04_RISBE_PZI_SHEME_VSD.pdf

05_RISBE_PZI_DETAJLI_VSD.pdf

06_RISBE_PZI_ZUNANJA UREDITEV_VSD.pdf

- TEKSTUALNI DEL

1_PZI_VSD_tehnicno-porocilo.pdf

2_PZI_VSD_sestave_Arhitektura.pdf

3_PZI_VSD_sestave_Zunanja-ureditev.pdf

 

3-1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

3.1_OPAŽNI.pdf

3.2_ARMATURNI.pdf

3.3_JEKLO_LES.pdf

 

3-2 NAČRT ZUN IN PROM UREDITVE

- TEKST

PZI_OSNOVNO_Od1.pdf

TEHNIČNO_Od1.pdf

- RISBE

3.2.5.1.2_Pregledna.pdf

3.2.5.2_Gradb Prom sit.pdf

3.2.5.3_Karakter.pdf

3.2.5.4_Prerezi.pdf

3.2.5.5_Zakol sit.pdf

3.2.5.6_Viš sit.pdf

3.2.5.7_D prom znak.pdf

3.2.5.7_D robnik.pdf

 

3-3 NAČRT FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE

- VODILNA MAPA

PZI_VODILNA MAPA_VSD-Stari-trg-pri-Lozu.pdf

- PDF

1552_CRP_1600-33_5_6.pdf

1552_CRP_1600-33_5_7.pdf

1552_K_PZI_kanal_TP.pdf

1552_stari_trg_20_9_2013-100.pdf

1552_stari_trg_20_9_2013-250.pdf

1552_stari_trg_20_9_2013-DETAJL_JASEK_4.pdf

1552_stari_trg_20_9_2013-VZD.pdf

1552_stari_trg_20_9_2013-VZD_O-1.pdf

1552_stari_trg_pregledna-5000.pdf

1552_stari_trg-kanal-popis.pdf

1552_stari-trg-kanal-detajli.pdf

DETAJL__polaganje_PREBOJ.pdf

DETAJL_JASEK_5.pdf

 

4 NAČRT NN PRIKLJUČKA

13-012-06 NN Športna dvorana Loška dolina PZI-U.pdf

 

4-1 NAČRT ELEKTRO INSTALACIJ

20180604 Športna dvorana Loški potok V3 - zvezek 1.pdf

S1.pdf

T1.1.pdf

T1.pdf

T2.1.pdf

T2.pdf

T3.1.pdf

T3.pdf

T4.1.pdf

T4.pdf

T5.pdf

T6.pdf

T7.pdf

T8.pdf

T9.pdf

T10.pdf

T11.pdf

T12.pdf

T13.pdf

T14.pdf

T15.pdf

T16.pdf

 

5 NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ

- GRAFIČNI DEL

ŠD Loška dolina-hvac-PZI-9.4.2018-HVAC.OSTREŠJE.pdf

ŠD Loška dolina-hvac-PZI-9.4.2018-HVAC.-PRITLIČJE.pdf

ŠD Loška dolina-hvac-PZI-9.4.2018-HVAC-1.NADSTROPJE.pdf

ŠD Loška dolina-hvac-PZI-9.4.2018-HVAC-GALERIJA.pdf

ŠD Loška dolina-OGHL-PZI-12.4.2018-OGR.1.nadstropje.pdf

ŠD Loška dolina-OGHL-PZI-12.4.2018-OGR.detajl.pdf

ŠD Loška dolina-OGHL-PZI-12.4.2018-OGR.galerija.pdf

ŠD Loška dolina-OGHL-PZI-12.4.2018-OGR.pritličje.pdf

ŠD Loška dolina-OGHL-PZI-12.4.2018-OGR.shema.pdf

ŠD loška dolina-Shema klimatov-april 2018.pdf

ŠD loška dolina-Shema ogr in hlaj klimatov-april 2018.pdf

ŠD loška dolina-Shema toplotne postaje-avgust 2017-Model.pdf

ŠD Loška dolina-Situacija-PZI-avgust 2017-SIT.pdf

ŠD Loška dolina-VOKA--PZI-avgust 2017-sheme.pdf

ŠD Loška dolina-VOKA--PZI-avgust 2017-tloris 1.nadstropja.pdf

ŠD Loška dolina-VOKA--PZI-avgust 2017-tloris pritličja.pdf

 

- TEKSTUALNI DEL

ŠD Loška dolina-SI dokumentacija PZI april 2018 print.pdf

Tehnično poročilo - popravek

 

9 NOTRANJA OPREMA

- Načrt notranje in športne opreme

01_RISBE_TLORISI_PREREZI_VSD.pdf

01_TEKST_NOTRANJA OPREMA_VSD.pdf

02_RISBE_PZI_SHEME_VSD_Sh.1-17 (Sheme notranje opreme).pdf

03_RISBE_PZI_SHEME_VSD_Sh.K.1-11 (Katalog notranje opreme).pdf

04_RISBE_PZI_SHEME_VSD_Sh.D.1-16 (Sheme drobne in sanitarne opreme).pdf

05_RISBE_PZI_SHEME_VSD_Sh.so.1-18 (Sheme sportne opreme).pdf

06_RISBE_PZI_SHEME_VSD_Sh.Pr1-3 (Sheme odrske opreme).pdf

07_RISBE_PZI_SHEME_VSD_Sh.P1-3 (Sheme dodatne opreme za prireditve).pdf

- Načrt vizualnik komunikacij

01_RISBE_PZI_TLORISI_VSD.pdf

02_RISBE_PZI_SHEME_VSD.pdf

1_PZI_VSD_tehnicno-porocilo.pdf

- Načrt gostinske tehnologije

GOSTINSKA TEHNOLOGIJA _VSD.pdf

 

ELABORAT-1_Studija-pozarne-varnosti

06-PRO-01-LOSKA DOLINA-PGD.pdf

TLORISI-prerezi-situacija-Model.pdf

 

ELABORAT-3_Elaborat-zascite-pred-hrupom-v-stavbah

0072-07-13 GF EZH VECNAMENSKA SPORTNA DVORANA.pdf

 

ELABORAT-5_Geolosko-geotehnicni-elaborat

2013_075_01_OLoskaDolina_SD_STLozu_gm_celotna.pdf

 

ELABORAT FIZIKE

ELABORAT FIZIKE

 

Dovoljenja in soglasja:

soglasje-DRSC.pdf

elektro-soglasje029.pdf

soglasje_JP-Cerknica.pdf

soglasje_obcina-LD-promet.pdf

soglasje_ZVKDS.pdf

gradbeno dovoljenje.pdf

gradbeno-podaljšanje.pdf