Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Loška dolina razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja v najem. Predmet razpisa je neprofitno stanovanje na naslovu Lož, Cesta 19. oktobra 28, Stari trg pri Ložu, dvosobno (II etaža), 55,31 m2.

Datum: 08.01.2016

Javni razpis - razpisna dokumentacija

Vloga za pridobitev neprofitnega stanovanja