Javno naročilo - vzdrževanje gozdnih cest iz naslova koncesijske dajatve

Občina Loška dolina obvešča, da je na Portalu javnih naročil pod številko NMV8189/2015 objavljeno javno naročilo - vzdrževanje gozdnih cest iz naslova koncesijske dajatve.

Datum: 24.12.2015

Povezava na Portal javnih naročil