Javno naročilo - Vodooskrba v Babnem Polju

Občina Loška dolina obvešča, da je na Portalu javnih naročil pod številko JN6487/2015 objavljeno javno naročilo - Vodooskrba v Babnem Polju.

Datum: 18.09.2015

Povezava na Portal javnih naročil.

 

Dodatna tehnična dokumentacija (sheme, profili, prerezi, ...):

tehnična dokumentacija JN"Vodooskrba v Babnem Polju"

prečrpališče Vrh - arhitektura