Objava prostega delovnega mesta

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr.) Občina Loška dolina objavlja prosto delovno mesto VZDRŽEVALEC III, za določen čas v občinski upravi Občine Loška dolina.

Datum: 21.10.2014

Objava