Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Občina Loška dolina obvešča, da je v 59. številki Uradnega lista (12.7.2013/stran 2085 Razglasnega dela) objavljeno Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin s parc. št. 1360/3, k.o. Nadlesk - poslovna stavba in dvorišče in parc. št. 1300, k.o. Lož - travnik in gozd ter parc. št. 1310, k.o. Lož - njiva.

Datum: 14.07.2013

Povezava: Uradni list št. 59 z dne 12.7.2013 - Razglasni del