Javno naročilo - Izdelava idejne zasnove, projektne dokumentacije PGD in PZI – Novogradnja večnamenske športne dvorane

Občina Loška dolina obvešča, da je na Portalu javnih naročil pod številko JN1739/2013 objavljeno javno naročilo - Izdelava idejne zasnove, projektne dokumentacije PGD in PZI za projekt Novogradnja večnamenske športne dvorane.

Datum: 18.02.2013

Povezava na portal javnih naročil