Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju

Občina Loška dolina, cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri ložu, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list. RS, št. 86/2010, 75/2012), Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012) Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju.

Datum: 21.01.2013

Pogoji javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na panju1Razpisna dokumentacijaOdločbe o odobritvi poseka izbranih dreves, Zavod za gozdove Slovenije