Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj

Občina Loška dolina na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS, št. 69/03, 87/11) in 17. In 18. Člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11) objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Datum: 21.09.2012

razpisvloga