Razpis za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2012

Na podlagi Odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina ( Uradni list RS št. 52/00 in Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 23 z dne 11.11.2003) in Pravilnika o podeljevanju priznanj občine Loška dolina ( Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 6 z dne 29.06.2001) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Loška dolina, objavlja RAZPIS za podelitev priznaj občine Loška dolina v letu 2012

Datum: 17.07.2012

razpis