Javno naročilo "obnova ceste Markovec - Viševek"

Občina Loška dolina obvešča, da je bil 26.4.2012 na portalu javnih naročil oddan javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Predmet javnega razpisa je "obnova ceste Markovec - Viševek".

Datum: 04.05.2012

Razpisna dokumentacijaTehnični opisPopis delGrafika cesteVprašanja:1. Ali se upoštevajo reference podizvajalca?»Skladno s pogoji in določili razpisne dokumentacije, ki so navedeni v 3.3 in 3.5 točki navodil razpisne dokumentacije.«