Javni razpis za leto 2009 - mladinski programi

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Loška dolina za leto 2009

Datum: 10.03.2009

Javni razpisRazpisna dokumentacijaobrazec M1 - splošniobrazec M2 - mladinski programi, projektiobrazec M3 - stroški delovanja