JAVNI RAZPIS - kultura

JAVNI RAZPIS za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2008 sofinancirala Občina Loška dolina.

Datum: 03.03.2008

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/2007-UPB1) in 6. člena in 9. člena Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 39 zdne 17.10.2006 ), Občina Loška dolina objavlja



JAVNI RAZPIS



za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2008 sofinancirala Občina Loška dolina



javni_razpis_za_leto_2008.doc



obrazec_1_spl__podatki.doc



obrazec_1a_jav_kult_program.doc



obrazec_2a_prireditve.doc



obrazec_2b_zaloznistvo.doc



obrazec_2d_oprema_in_osnovna_sredstva.doc



obrazec_3a_delovanje.doc



obrazec_2c_izobrazevanje.doc



razpisna_dokumentacija_februar_08.doc



Končna poročila in zahtevki