DatumNaslov
27.02.2013Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v občini Loška dolina v letu 2013
27.02.2013Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2013
18.02.2013Javno naročilo - Izdelava idejne zasnove, projektne dokumentacije PGD in PZI – Novogradnja večnamenske športne dvorane
06.02.2013Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini loška dolina za leto 2013
06.02.2013Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2013 v občini Loška dolina
06.02.2013Javni razpis za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Občina Loška dolina
01.02.2013Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik
21.01.2013Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju
21.09.2012Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj
17.07.2012Razpis za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2012
26.06.2012Javno naročilo - Prevozi šolskih otrok
20.06.2012Javno naročilo - vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Loška dolina v obdobju 2012 - 2014
04.05.2012Javno naročilo &"obnova ceste Markovec - Viševek&"
17.02.2012Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov v Občini Loška dolina za leto 2012
17.02.2012Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2012
17.02.2012Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Loška dolina za leto 2012
02.02.2012Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji referent za investicije v občinski upravi Občine Loška dolina
30.01.2012Javni razpis za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Občina Loška dolina
27.01.2012Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v občini Loška dolina v letu 2012
27.01.2012Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2012 v občini Loška dolina
18.07.2011Javni razpis za direktorja Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o.
12.07.2011Razpis za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2011
08.06.2011Javno naročilo - Kanalizacija Dane
02.06.2011Razpis za prosto delovno mesto - strokovni sodelavec VI
23.05.2011Razpis za delovno mesto - občinski redar
<< 1234567 89