DatumNaslov
08.01.2016Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
24.12.2015Javno naročilo - vzdrževanje gozdnih cest iz naslova koncesijske dajatve
29.09.2015Javno naročilo - Ureditev sejne sobe občinskega sveta
18.09.2015Javno naročilo - Vodooskrba v Babnem Polju
11.09.2015Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - stanovanje Primšarjeva 15, Cerknica
28.08.2015Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - Primšarjeva 15, Cerknica
22.06.2015Javno naročilo - vzdrževanje gozdnih cest
18.06.2015Javno naročilo - Obnova stanovanj Pot na Ulako 7a
01.06.2015Javni razpis za direktorja JZ za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik
29.05.2015Objava prostega delovnega mesta
22.05.2015Ponovni javni razpis za neporabljena sredstva za sofinanciranje prireditev v občini Loška dolina v letu 2015
19.05.2015Javno naročilo - prevozi šolskih otrok
15.05.2015Razpis za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2015
30.04.2015Razpis za prosto delovno mesto - direktor JP Komunala Cerknica
21.04.2015Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik
11.03.2015Javni razpis za sofinanciranje programov drugih društev, ki so v širšem interesu v Občini Loška dolina za leto 2015
11.03.2015Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Loška dolina v letu 2015
26.02.2015Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja turizma v občini Loška dolina za leto 2015
25.02.2015Objava prostega delovnega mesta
25.02.2015Končna poročila in zahtevki razpis kultura 2015 - Javni razpis za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 2015
25.02.2015Javni razpis za sofinanciranje programov športa 2015
28.01.2015Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 2015
28.01.2015Javni razpis za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 2015
09.01.2015 Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
21.10.2014Objava prostega delovnega mesta
<< 2345678910 >>