DatumNaslov
24.05.2017Končna poročila in zahtevki razpis kultura 2017 / Javni razpis - sofinanciranje programov kulture v letu 2017
09.05.2017Razpis za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2017
27.02.2017Javni razpis - sofinanciranje sofinanciranje programov s področja turizma za leto2017
27.02.2017Javni razpis - sofinanciranje kmetijstva v letu 2017
27.02.2017Javni razpis - sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 2017
27.02.2017Javni razpis - sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2017
27.02.2017Javni razpis - sofinanciranje prireditev v letu 2017
27.02.2017Javni razpis - sofinanciranje drugih društev v letu 2017
24.02.2017Javni razpis - sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav
17.01.2017Javni razpis - sofinanciranje programov športa v letu 2017
09.08.2016Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
05.08.2016Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju
07.06.2016Končna poročila in zahtevki - Javni razpis - sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2016
17.05.2016Razpis za podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2016
17.05.2016Javni razpis - sofinanciranje kmetijstva v letu 2016
09.05.2016Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
20.04.2016JP Komunala Cerknica - razpis za prosto delovno mesto
31.03.2016Javno naročilo - Gradnja omrežja komunalne infrastrukture Pudob
08.03.2016Javni razpis - sofinanciranje prireditev 2016
08.03.2016Javni razpis - sofinanciranje drugih društev 2016
08.03.2016Javni razpis - sofinanciranje mladinskih programov in projektov 2016
08.03.2016Javni razpis - sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 2016
01.03.2016Javno naročilo - vzdrževanje gozdnih cest iz naslova koncesijske dajatve - cesta v Stene
23.02.2016Javni razpis - sofinanciranje programov s področja turizma za leto 2016
12.02.2016Javni razpis - sofinanciranje športa v občini Loška dolina v letu 2016
<< 2345678910 >>