DatumNaslov
12.03.2019Javni razpis - sofinanciranje programov drugih društev v letu 2019
18.02.2019Javni razpis - sofinanciranje športa 2019
18.02.2019Javni razpis - sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 2019
21.01.2019Javni razpis za prosto delovno mesto - Strokovni sodelavec VII/2-II
16.11.2018Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
09.11.2018Javno naročilo - Gradnja večnamenske športne dvorane
12.09.2018Javni razpis - sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav
24.07.2018Javno naročilo »Obnova vodovodnega omrežja Vrhnika«
21.06.2018Razpis za subvencijo obrestne mere za podjetniške kredite v Primorsko - notranjski regiji
13.06.2018Javno naročilo \&"Gradnja večnamenske športne dvorane\&"
11.06.2018Končna poročila in zahtevki razpis kultura 2018
09.03.2018Javni razpis - sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 2018
09.03.2018Javni razpis - sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2018
16.02.2018Javni razpis za prosto delovno mesto - Poslovni sekretar VII/1
29.01.2018Javni razpis - sofinanciranje turizma 2018
29.01.2018Javni razpis - sofinanciranje ukrepov s področja kmetijstva v letu 2018
29.01.2018Javni razpis - sofinanciranje prireditev v letu 2018
29.01.2018Javni razpis - sofinanciranje programov drugih društev v letu 2018
29.01.2018Javni razpis - sofinanciranje športa 2018
29.01.2018Javni razpis - sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 2018
22.12.2017Javno naročilo za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Nadlesk – Podcerkev v občini Loška dolina
09.11.2017Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
29.09.2017Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
28.07.2017Javno naročilo »Vzdrževanje gozdnih cest v letih 2017 in 2018«
13.07.2017Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju
<< 123456789 >>