DatumNaslov
23.04.2021JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v občini Loška dolina za leto 2021 in sofinanciranja nakupa in vgradnje hišnih črpališč komunalnih odpadnih voda
17.03.2021JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV NA OBMOČJU NASELBINSKE ALI VRTNOARHITEKTURNE DEDIŠČINE, KI JIH BO V LETU 2021 SOFINANCIRALA RS IZ PRORAČUNA, NAMENJENEGA ZA KULTURO (JP-PAR-2021)
10.03.2021Javni razpis - sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 2021
10.03.2021Javni razpis - sofinanciranje prireditev v letu 2021
10.03.2021Javni razpis - sofinanciranje programov drugih društev v letu 2021
10.03.2021Javni razpis - sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2021
05.03.2021Javni razpis - turizem
12.02.2021Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik
28.01.2021Javni razpis - sofinanciranje športa 2021
28.01.2021Javni razpis - sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 2021
25.01.2021Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: občinski redar
28.10.2020Javno naročilo - Gradnje: »OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA PUDOB«
20.10.2020Obvestilo o neuspelem javnem razpisu
09.09.2020Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji občinski redar
08.09.2020Javni razpis - sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav
25.08.2020Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem
12.08.2020Javni razpis za dodelitev neporabljenih sredstev za sofinanciranje prireditev v občini Loška dolina v letu 2020
09.07.2020Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik
01.07.2020Javni razpis o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2020
01.06.2020Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik
11.05.2020Razpis za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2020
25.02.2020Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine v Občini Loška dolina za leto 2020
21.02.2020Javni razpis - sofinanciranje ukrepov s področja kmetijstva v letu 2020
29.01.2020Javni razpis - sofinanciranje programov drugih društev v letu 2020
29.01.2020Javni razpis - sofinanciranje prireditev v letu 2020
<< 123456789 >>