DatumNaslov
10.03.2021Javni razpis - sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 2021
10.03.2021Javni razpis - sofinanciranje prireditev v letu 2021
10.03.2021Javni razpis - sofinanciranje programov drugih društev v letu 2021
10.03.2021Javni razpis - sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2021
05.03.2021Javni razpis - turizem
12.02.2021Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik
28.01.2021Javni razpis - sofinanciranje športa 2021
28.01.2021Javni razpis - sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 2021
25.01.2021Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: občinski redar
28.10.2020Javno naročilo - Gradnje: »OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA PUDOB«
20.10.2020Obvestilo o neuspelem javnem razpisu
09.09.2020Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji občinski redar
08.09.2020Javni razpis - sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav
25.08.2020Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem
12.08.2020Javni razpis za dodelitev neporabljenih sredstev za sofinanciranje prireditev v občini Loška dolina v letu 2020
09.07.2020Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik
01.07.2020Javni razpis o dodeljevanju finančnih spodbud na področju podjetništva v občini Loška dolina v letu 2020
01.06.2020Javni razpis za direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik
11.05.2020Razpis za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2020
25.02.2020Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralne stavbne dediščine v Občini Loška dolina za leto 2020
21.02.2020Javni razpis - sofinanciranje ukrepov s področja kmetijstva v letu 2020
29.01.2020Javni razpis - sofinanciranje programov drugih društev v letu 2020
29.01.2020Javni razpis - sofinanciranje prireditev v letu 2020
29.01.2020Javni razpis - sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva 2020
29.01.2020Javni razpis - sofinanciranje športa 2020
<< 123456789 >>