Predstavitev kandidata - Vido Kočevar

Predstavitev kandidata za člana Občinskega sveta Občine Loška dolina.

Datum: 08.03.2023

OGLAS