Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Loška dolina v času volilne kampanje za izvedbo nadomestnih volitev za enega člane občinskega sveta, ki bodo 12. marca 2023.

Datum: 16.01.2023

POGOJI