Ugotovitveni sklep

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev za nadomestne volitve.

Datum: 06.01.2023

Ugotovitveni sklep