Sklep o razpisu nadomestnih volitev

Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega člana Občinskega sveta občine Loška dolina.

Datum: 23.12.2022

Sklep