Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volilcev

Ugotovitveni sklep

Datum: 06.09.2022

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volilcev