Poziv k predlogom za člane volilnih odborov

Poziv k predlogom za člane volilnih odborov.

Datum: 05.09.2022

Poziv k predlaganju v volilne odbore 

 

OBRAZCI:

Predlog za člana volilnega odbora

Izjava kandidata za člana volilnega odbora