Posredovanje poročil o financiranju volilne in referendumske kampanje preko spletnega portala AJPES

Na spletnih straneh MJU je objavljeno poročilo za javnost glede prehoda na elektronski način poročanja o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve v 2014:

Datum: 06.02.2015

http://www.mju.gov.si/



Več informacij na to temo bo po predvideni objavi v Uradnem listu, objavljeno tudi na straneh:



http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/volilna_in_referendumska_zakonodaja/volilna_in_referendumska_kampanja/



(podpoglavje: Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo).