Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest - lokalne volitve 2014

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/2007,103/2007, 11/2011, 28/11-odločba US in 98/2013) župan Občine Loška dolina objavlja Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Loška dolina v času volilne kampanje za izvedbo rednih volitev za člane občinskega sveta in župana, ki bodo 5. oktobra 2014.

Datum: 29.07.2014

Pogoji - plakatna mestaKje se nahajajo parcelne številke, na katerih so brezplačna plakatna mesta, si lahko pogledate na prostorskem informacijskem sistemu Občine Loška dolina (povezava http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=LOSKA_DOLINA).Navodila za lažje iskanje:V peto vrstico v vnosni maski (leva stran portala) vtipkate katastrsko občino ter parcelno številko in potrdite vnos.