Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev

Datum: 23.07.2014

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volivcev