Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih lokalnih volitev

Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev v občinski svet občine Loška dolina in rednih volitev za župana občine Loška dolina, ki bodo dne 5.10.2014.

Datum: 23.07.2014

Sklep