17. Glasovanje po pošti

OBVESTILO VOLILCEM - GLASOVANJE PO POŠTI

Datum: 24.09.2010

Volivci, ki želijo glasovati po pošti, morajo do četrtka, dne 30. 09. 2010 vložiti pri Občinski volilni komisiji občine Loška dolina zahtevo za glasovanje po pošti.Obrazec se nahaja v prilogi.Dosegljivi smo na: tel. št. 01-70-50-670 ali 01-70-50-679e-mail: danica.zrim@loskadolina