14. Seznam potrjenih kandidatov za župana

Seznam potrjenih kandidatov za župana

Datum: 21.09.2010

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 – ZLV-UPB3, 45/2008 – ZLV-H) in 60. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/2006-ZVDZ-UPB1, 54/2007 in 49/2008) je Občinska volilna komisija občine Loška dolina dne 20.09.2010 z žrebom sestavila naslednjiS E Z N A Mpotrjenih kandidatov za župana:1. JANEZ STERLE,predlagatelj:OBČINSKI ODBOR SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE LOŠKA DOLINA2. SLAVICA ČUKpredlagatelj:SOCIALNI DEMOKRATI, OBČINSKA ORGANIZACIJA LOŠKA DOLINA3. JANEZ KOMIDARpredlagatelj:NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKAVolitve bodo v nedeljo, 10. oktobra 2010.številka: 041-11/2010-27datum: 21.09.2010Predsednica:Sabina Palčič, univ. dipl. iur.