9. Sklep o določitvi volišč

9. Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev

Datum: 12.08.2010

Sklep o določitvi volišč za izvedbo rednih volitev v Občinski svet občine Loška dolina in rednih volitev za župana Občine Loška dolina, ki bodo dne 10. 10. 2010.Objavljeno: 12. avgust 2010