7. Brezplačna plakatna mesta v času volilne komisije

7. Brezplačna plakatna mesta v času volilne komisije za lokalne volitve 2010

Datum: 29.07.2010

Številka: 041-6/2010-1Datum: 09.08.2010Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07, 105/08-odločba US in 103/07) župan Občine Loška dolina objavljaPogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Loška dolina v času volilne kampanje za redne volitve članov občinskih svetov in županov 20101.Na območju Občine Loška dolina je v času volilne kampanje za redne volitve članov občinskih svetov in županov 2010 vsem organizatorjem volilne kampanje omogočena brezplačna postavitev samostoječih panojev na naslednjih lokacijah:- na Babni Polici na parc.št. 673/1- v Babnem Polju na parc.št. 612/4- v Danah na parc. št. 1843/1- na Dolenjih Poljanah na parc.št. 432- v Iga vasi na parc.št. 1698/1- na Klancah na parc.št. 1847- na Knježji Njivi na parc.št. 919/1- v Kozariščah na parc.št. 2454/1- v Ložu na parc.št. 215*- v Markovcu na parc.št. 923- v Nadlesku na parc.št. 2036/2- v Podcerkev na parc.št. 1725/2- v Podgori na parc. št. 646/1- v Podložu na parc. št. 2239- v Pudobu na parc.št. 975/1- v Starem trgu na parc.št. 65/1- na Sveti Ani pri Ložu na parc. št. 2224/2- v Šmarati na parc.št. 2450/1- v Viševku na parc.št. 1352/2- na Vrhu na parc.št. 938/2- v Vrhniki na parc.št. 918/1.2.Vsak organizator volilne kampanje lahko na navedenih lokacijah brezplačno postavi po en pano v velikosti največ B1 (70 cm X 100 cm)Stroške postavitve in odstranitve panojev nosijo organizatorji volilne kampanje.3.Občina Loška dolina ne razpolaga z dodatnimi plakatnimi mesti, ki so organizatorjem volilne kampanje na razpolago pod določenimi pogoji in proti plačilu, zato se za plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v prvi točki, zainteresirani organizatorji volilne kampanje lahko obrnejo na izvajalca plakatiranja v Občini Loška dolina - podjetje TUR SERVIS, Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica oziroma si pridobijo ustrezno soglasje lastnika v skladu z določbami Zakona o volilni in referendumski kampanji.4.Organizatorji volilne kampanje morajo poskrbeti, da bodo s plakatnih mest, določenih v teh pogojih, najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstranili vse plakate in druga volilno propagandna sporočila.OBČINA LOŠKA DOLINAŽUPANJanez Sterle l.r.Objavljeno: 9. avgust 2010