6. Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volilcev

6. Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volilcev

Datum: 28.07.2010

Ugotovitveni sklepObjavljeno: 12. avgust 2010