4. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

4. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

Datum: 26.07.2010

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Loška dolina je objavljen v Uradnem glasilu Občine Loška dolina, št. 64, leto 2010.Objavljeno: 12. avgust 2010