Lokalne volitve 2010

DatumNaslov
26.10.201024. Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana Občine Loška dolina
16.10.201023. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta občina Loška dolina
15.10.201022. Poročilo o izidu volitev župana občina Loška dolina
14.10.201021. Predčasno glasovanje - drugi krog volitev za župana
13.10.201020. Glasovanje po pošti - drugi krog volitev za župana
12.10.201019. Glasovanje na domu - drugi krog volitev za župana
25.09.201018. Predčasno glasovanje
24.09.201017. Glasovanje po pošti
23.09.201016. Glasovanje na domu
22.09.201015. Seznam potrjenih list kandidatov za občinski svet
21.09.201014. Seznam potrjenih kandidatov za župana
14.09.201013. Volilna opravila ter presoja v sporih, ki se nanašajo na volitve v občinske svete in na volitve za župana
13.09.201012. Instruktivni obrazec za predlagatelje kandidatur glede organizatorja volilne kampanje
30.08.201011. Obrazci za podporo in obrazci za vložitve kanditatur
24.08.201010. Pogoji objave kandidatov in njihovih programov v glasilu Obrh
12.08.20109. Sklep o določitvi volišč
30.07.20108. Predlogi za imenovanje volilnih odborov
29.07.20107. Brezplačna plakatna mesta v času volilne komisije
28.07.20106. Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpor volilcev
27.07.20105. Rokovnik za izvedbo volilnih opravil
26.07.20104. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
25.07.20103. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
24.07.20102. Državna volilna komisija
23.07.20101. Razpis lokalnih volitev 2010
1