Čista pitna voda - izziv in priložnost regije

dne 21.10.2022

kraj: Stari trg pri Ložu

Dolomitne lutke - čista pitna voda (002)