Prireditev - Spoznaj? Varuj! Ohrani. Dediščina Loške doline z Babnim Poljem

dne 09.06.2021

kraj: Babno Polje

Zavod Rihtarjeva domačija bo v sredo, 9. junija 2021, izvedel prireditev Spoznaj? Varuj! Ohrani. Dediščina Loške doline z Babnim Poljem

 

Spoznaj? Varuj! Ohrani. Dediščina Loške doline z Babnim Poljem je bila naslovna tema Dnevov kulturne dediščine 2020. Zaradi epidemije COVID-a 19 smo prireditev prestavili v junij 2021 in jo morali zaradi priporočil NIJZ nekoliko prilagoditi.

Dan, posvečen kulturni dediščini, želimo izpostaviti kot vseživljenjsko kategorijo. Osredotočili se bomo na vse ciljne skupine, od najmlajših vrtčevskih otrok do radovednežev v tretjem življenjskem obdobju. Obravnavali bomo celotno, izjemno široko področje kulturne in z njo povezane naravne dediščine v občini Loška dolina s širšo Primorsko-notranjsko regijo.

S prireditvijo bomo doprinesli k promociji občine Loška dolina in njene dediščine. Predvsem pa bomo odkrivali vrednote v njej in prenašali strast in neustavljivo željo dediščino vključiti v vsakdanje življenje. Le tako bomo zavarovali dediščino in jo ohranili za zanamce.

Po Primorsko-notranjski regiji bomo potovali z avtobusom, z nami pa bodo tudi člani in članice, ki obiskujejo pouk igranja na citre, v okviru Društvo Lipa - univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale pod vodstvom mag. Damjane Praprotnik.

 

Kje nas bo moč slišati in videti?

Okvirno med 9. in 9.45 uro v rojstni vasi Maksima Gasparija v Selščku, Notranjska hiša, Selšček 31, 1382 Begunje pri Cerknici

 

Med 10.00 in 10.30 uro se bomo ustavili pred Centrom starejših v Cerknici, Cesta pod Slivnico 1, 1380 Cerknica, kjer bo citrarska skupina ob primernem vremenu za stanovalce in osebje na prostem zaigrala nekaj zimzelenih melodij.

 

Okrog 11.30 do 12.30 bomo na Bloški planoti. Ustavili se bomo ob Bloškem jezeru. Volčje. 1385 Nova vas.

Okrog 14.00 do 14.30 na terasi v Gostilni pri Stani v Žerovnici. Žerovnica 3, 1384 Grahovo

Ob 15.30 do 16.00 na Rihtarjevi domačiji v Babnem Polju, Babno Polje 67, 1386 Stari trg pri Ložu

Ob 16.30 do 17.00 ure na Dolenjih Poljanah, 1386 Stari trg pri Ložu

Od 17.30 do 18.00 pred gradom Snežnik, Kozarišče 67, 1386 Stari trg pri Ložu

 

Toplo vabljeni, da se nam pridružite in prisluhnete.

 

Dogodek sofinancira Občina Loška dolina.

 

Prireditev bo potekala v skladu s priporočili NIJZ.

 

 

Zavod Rihtarjeva domačija

Alenka Veber, univ. dipl. soc. del.