Vojaška vaja Preskok 2020

Slovenska vojska bo v prihodnjih dneh in tednih na različnih koncih Slovenije izvajala taktične vaje pod skupnim imenom Preskok 2020.

Datum: 28.05.2020

Naloga Slovenske vojske je biti v vsakem trenutku pripravljena na obrambo Republike Slovenije in pomagati državljankam ter državljanom, ko nas potrebujejo. Tudi v epidemioloških kriznih razmerah ohranjamo prizadevanja za vzdrževanje pripravljenosti in preverjamo delovanje taktičnih enot ter sistema poveljevanja in kontrole v razmerah kriznega odzivanja. Na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije in sprejetega Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nadaljujemo izvajanje vaj iz niza vaje PRESKOK 2020.

 

Med  11. majem in 19. junijem na širšem območju Republike Slovenije nadaljujemo z izvajanjem taktičnih vaj kjer skladno z Doktrino Slovenske vojske preverjamo in nadgrajujemo sposobnost delovanja v okviru stabilizacijskega, podpornega in prehodnega delovanja  Slovenske vojske. Izvajanje vaj se bo postopno stopnjevalo glede na velikost taktične enote. Vrhunec vaje bo predstavljalo združeno delovanje sil Slovenske vojske (kopenska vojska, letalstvo, mornarica in specialne sile). Združeno delovanje sil Slovenske vojske predstavlja bistven učinek pri obrambi Republike Slovenije.  V ta namen je vaja PRESKOK 2020 zasnovana tako, da pehotne enote v okvir svojih usposabljanj in izvajanj taktičnih postopkov vključujejo tudi druge rodove Slovenske vojske, ki na ta način lažje uresničujejo svoje zastavljene cilje. Z združeno vajo bo Poveljstvo sil Slovenske vojske pridobilo dragocene izkušnje glede vodenja manjših vojaških operacij ta teritoriju Republike Slovenije.

 

Dnevno bo v okviru vaje PRESKOK 2020  sodelovalo od 150 do 1500 pripadnikov poveljstev in enot Slovenske vojske. Na vaji sodelujejo tudi pripadniki pogodbene rezervne sestave. Pripadniki poveljstev in enot Slovenske vojske se bodo urili ob ustrezni logistični, zdravstveni in letalski podpori ter ob upoštevanju zaščitnih ukrepov povezanih z virusom COVID-19.  Do sedaj širjenja virusa med udeleženci vaje PRESKOK 2020 ni bil zaznati.  Slovenska vojska z izvajanjem vaje PRESKOK 2020 (v času prisotnosti virusa) pridobiva potrebne  izkušnje za delovanje ob podobni morebitni situaciji v prihodnosti.

 

Vaja PRESKOK 2020 pretežno poteka zunaj vadišč Slovenske vojske, in sicer tam, kjer se s tem strinja lokalna skupnost.  Na ta način želimo pripadnike poveljstev in enot Slovenske vojske usposabljati na različnih manevrskih terenih ob stalni prisotnosti in povezovanjem z lokalnim prebivalstvom.  Trenutno (na dan 25. maj 2020) je 56 občin izrazilo namero za sodelovanje s Slovensko vojsko, 40 občin pa je že podpisalo pogodbo o sodelovanju s Slovensko vojsko.  Selitev pripadnikov poveljstev in enot Slovenske vojske iz ene občine v drugo občino ter izvajanje vaj na njenih teritorijih omogoča, da pripadniki Slovenske vojske ob tem spoznavajo lokalne avtoritete in organizacije, prebivalstvo, infrastrukturo, zemljišče (relief, vegetacija, hidrografija, transportne komunikacije) in klimo. Vsa ta spoznanja/zavedanja so nujna za učinkovito delovanje in zagotavljanje obrambe Republike Slovenije. Vaja Preskok 2020 poteka tudi v sodelovanju in koordinaciji s Civilno zaščito in Policijo.

 

Med izvajanjem vaj bodo na območju Republike Slovenije potekali premiki vojaških enot. Trudili se bomo, da bodo ti premiki in naše aktivnosti z vašim sodelovanjem za civilno okolje čim manj moteči.

 

Računamo na vašo podporo in sodelovanje pri naših prizadevanjih za vzdrževanje polne pripravljenosti za izvedbo nalog pri obrambi Republike Slovenije ter podpori državljankam in državljanom v kriznih razmerah.

 

Slovenska vojska je v času epidemije nudila pomoč različnim ministrstvom in upravam Republike Slovenije. Z lastnimi kadri in transportnimi sredstvi je pregledovala in prevažala državljane Republike Slovenije ter zaščitna sredstva na različne lokacije. Pripadniki SV so ob upoštevanju  zaščitnih ukrepov ostali zdravi ter v kritičnih trenutkih bili zmožni zagotavljati potrebne zmogljivosti za delovanje in pomoč v Republiki Sloveniji v času epidemije.

 

Slovenska vojska vzdržuje pripravljenost z nizom vaj PRESKOK 20 na širšem območju Republike Slovenije. Prisotnost enot Slovenske vojske na območju primorsko-notranjske regije in jugovzhodne Slovenije med Snežnikom, Babnim Poljem in Bojanci lahko pričakujete v času med 1. in 5. ter 15. in 19. junijem 2020. Usposabljanja se bodo izvajala izključno na zemljiščih za katere je bila predhodno podpisana pogodba  za uporabo

 

 

 

 

Preskok 2020

 

 O nadaljnih dogodkih spremljajte spletno stran Občine, kjer vam bomo sproti podajali informacije o poteku vaje.