Vabilo na predavanje

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana vabi na predavanja z raznoliko tematiko, ki bo v torek 23. 10. 2018 ob 9. uri v sejni sobi Zadružnega doma Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43

Datum: 16.10.2018

Program predavanj:

9.00-9.45

Zdravstveno varstvo in prehrana kopitarjev

(Jakob Indihar dr.vet. med in Anton Zavodnik univ.dipl.inž.agr. )

9.45-10.15

Pravilno skladiščenje poljščin, najpogostejše težave in   kako jih preprečimo

(Damjana Iljaš, univ.dipl.inž.agr)

10.15-10.45

Kako preusmeriti konvencionalno živinorejsko kmetijo v ekološko kmetijo

(Vladka Turk Mate, univ.dipl.inž.zoot)

10.45-11.05

Metode za ugotavljanje  presnovnih motenj v rejah krav molznic 

(Jasmina Slatnar, univ.dipl.inž.zoot)

11.05-11.30

Predstavitev zakonodaje javnega naročanja pri uresničevanju načela kratkih verig

(Tomaž Močnik, univ.dipl.inž.zoot)

11.30-11.50

Predstavitev rezultatov poskusov pridelave zrnatih stročnic na območju MOL-a

(Jasmina Slatnar, univ.dipl.inž.zoot)

 

 

 

Vodja  oddelka. za kmetijsko svetovanje:

Tomaž Močnik

 

Izobraževanja so 100% financirana s strani Odseka za razvoj podeželja, Oddelek za varstvo okolja, Mestna občina Ljubljana