Predstavitev programa Evropa za državljane (EZD)

Informacijska točka Europe Direct Primorsko-notranjske regije, RRA Zeleni kras in CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja vabijo na predstavitev programa Evropa za državljane (EZD).

Datum: 06.06.2017

Predstavitev programa EZD bo potekala v ponedeljek, 12. junija 2017, ob 10. uri v sejni sobi GZS, OZ Postojna, Cankarjeva 6, Postojna,

Program EZD spodbuja večjo vlogo državljanov pri razvoju EU in se izvaja prek dveh sklopov:

Sklop 1 – Evropski spomin: namen je povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije. Rok za oddajo prijav v letu 2018: 1.marec.

Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba: cilj je spodbujati demokratično in civilno udeležbo državljanov na ravni Unije. (ukrepi: pobratenje mest, mreže mest, projekti civilne družbe). Rok za oddajo prijav v letu 2017: 1. september.

Predstavitev je namenjena: organizacijam in mrežam združenj (zavodi, društva …), izobraževalnim in raziskovalnim ustanovam, lokalnim in regionalnim oblastem (občine, razvojne agencije …) ter ostalim zainteresiranim.

Obvezne so predhodne prijave na e-naslov: europe.direct@rra-zk.si ali na tel. št. 05 721 22 42, do 9.6.2017.

Vabilo