Izbor najboljših inovacij v Primorsko-notranjski regiji za leto 2017

Območna gospodarska zbornica Postojna objavlja razpis za izbor najboljših inovacij v Primorsko-notranjski regiji za leto 2017.

Datum: 22.02.2017

Logo OZ Postojna-mini gospodarska zbornica

„Spodbujanje inovativnosti v podjetjih je ključ za razvoj, za pridobivanje in ohranjanje konkurenčnega položaja na trgu in tudi za trajnostno rast podjetja.”

 

15. RAZPIS OBMOČNE GOSPODARSKE ZBORNICE POSTOJNA ZA IZBOR NAJBOLJŠIH INOVACIJ 2017

 

Z namenom spodbujanja in promoviranja inovativnosti, širjenja inovacijske kulture in povečanjem prepoznavnosti in ugled inovativnih podjetij, njihovih inovacij in avtorjev Območna gospodarska zbornica Postojna objavlja razpis za izbor Najboljše inovacije v Primorsko-notranjski regiji 2017.

 

Izbor najboljše inovacije na nacionalni in regionalni ravni

V okviru projekta Izbor najboljše inovacije sodi vsakoletni izbor najboljših inovacij, ki se potegujejo za najvišja priznanja na regionalni in nacionalni ravni. Letos bodo tako že 15. leto zapored podeljena priznanja za najboljše inovacije.

 

Kakšne inovacije je mogoče prijaviti?

Podjetja in drugi predlagatelji lahko prijavijo tehnološke inovacije, torej nove inovativne proizvode, izboljšave ter nove tehnologije proizvodnje. Prijavijo pa lahko tudi inovacije, ki izhajajo iz netehnoloških področij, to so storitvene, organizacijske, procesne, socialne inovacije, inovacije na področju trženja, idr. Predlagatelji lahko v letu 2017 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju od 1.1.2015 do 31.3.2017.


Kdo lahko sodeluje v izboru ?

Možnost prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki, posamezniki, samostojni inovatorji in poslovni subjekti kot so npr. javni zavodi, instituti, itd. ( v nadaljevanju predlagatelji), ki imajo sedež na območju Območne zbornice Postojna (občine: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka, Postojna).

 

Kako poteka izbora najboljših inovacij?

Izbor priznanj za najboljše inovacije poteka dvostopenjsko. Inovacije so ocenjene po usklajenih merilih, ki veljajo za obe ravni. Na prvi stopnji opravi izbor Komisija za inovacije, ki jo imenuje Upravni odbor Območne zbornice Postojna. Upoštevajo se vse inovacije, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Na drugo, torej nacionalno stopnjo se uvrstijo najboljše tri inovacije, ki so ocenjene na prvi stopnji.

Najboljše inovacije so nagrajene z zlatim, srebrnim, bronastim priznanjem oz. z zahvalo. Inovator, ki prejme priznanje ali zahvalo za inovacijo, si s tem pridobi pravico uporabe priznanja oziroma diplome v komercialne in publicistične namene.

 

Razpisni pogoji, prijave in informacije
Podrobnejše informacije o razpisu ter prijavni obrazci so na voljo na spletni strani GZS Območne zbornice Postojna: https://www.gzs.si/oz_postojna, po telefonu: 05/72 00110,
e-pošti: oz.postojna@gzs.si

GZS Območna zbornica Postojna bo prijave sprejemala najkasneje do 03.04. 2017