Knjižnica v Starem trgu - Pripovedujem ti zgodbo in projekcija filma Naši pamejnki

Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica - Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu in Palčava šiša Plešce vabita v četrtek, 15.12.2016 ob 18. uri:

Datum: 12.12.2016

  • Pripovedujem ti zgodbo, ustno izročilo naših prednikov v krajevnih narečnih govorih zgornje Kolpe, Čabra, Babnega Polja in Loške doline

 

  • projekcija filma Naši pamejnki nesnovna dediščina in govor od Babnega Polja in Čabra do Osilnice

 

Vabilo