Dan odprtih vrat 2016 v Občini Loška dolina

Občina Loška dolina se v sklopu Dneva odprtih vrat v občinah, priključuje akciji ODPRTA VRATA, ki bo v številnih občinah po Sloveniji potekala 17. februarja 2016.

Datum: 11.02.2016

Letošnja skupna akcija slovenskih občin in Skupnosti občin Slovenije bo poteka že petič zapored.

S skupno akcijo občin želimo opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter tako pokazati očiten napredek, kateremu smo priča v letih od reforme lokalne samouprave v številnih lokalnih okoljih. Zato vas vabimo, da se nam pridružite.

Občina Loška dolina bo v

sredo, 17. februarja 2016, od 10. do 12. ure

ODPRLA VRATA in vam predstavila izvedbo projekta »Povezovalna cesta Stari trg - Markovec«.

 

Na ta dan bodo številne občine po Sloveniji občankam in občanom odprle vrata svojih uspešnih projektov - od novih vrtcev, turističnih informacijskih centrov, športnih dvoran, čistilnih naprav, sončnih elektrarn, mladinskih centrov- ter jim pokazale koliko dobrega je bilo narejenega in kako. Prav tako bodo organizirale kvize, srečanja s civilnodružbenimi skupinami, socialnimi podjetji ter srečanja z občankami in občani.

Župan občine Loška dolina bo s svojimi sodelavci vsem zainteresiranim občankam in občanom ter predstavnikom medijev predstavil izvedbo projekta » Povezovalna cesta Stari trg – Markovec« ter si vzel čas za pogovor tudi o drugih, za prebivalce naše občine pomembnih temah. Predstavitev bo na sedežu Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg.

Želimo si, da bi skupaj z vami počastili razvoj na lokalni ravni. Pridružite se nam.

 

Župan občine Loška dolina

Janez Komidar